Politica de confidențialitate
 

     Societatea noastră prelucrează o serie de date cu caracter personal ale clienților și colaboratorilor săi. În conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene, prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare „Regulamentul GDPR” și celelalte acte, naționale sau europene, emise în vederea aplicării acestuia.
     Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile, acestea putând fi accesate prin intermediul Website-ului și fiind aplicabile în toate interacțiunile pe care le aveți cu Noi.

Capitolul I - Dispoziții generale
1. Înțelesul unor termeni
1.1. Termenii cu majusculă folosiți în continuare, dacă nu rezultă altfel din context, au înțelesul prevăzut în Termenii și Condițiile de utilizare a Website-ului.

2. Despre Societate și datele de contact
2.1. Website-ul este deținut de Noi, respectiv de OMEGA PROCONFORTIT SRL ( sau „Societatea”), o societate comercială înființată în baza și supus legilor din România, având sediul or. Buftea, str. 23 August, nr. 29A, jud. Ilfov, România, cu numărul de identificare fiscală 43114386, capital social subscris și vărsat 200 Lei, înregistrată la registrul comerțului sub numărul J23/4441/2020, e-mail: greenclean.efc@gmail.com, nr. telefon: +4 0740067780;
2.2. În conformitate cu Regulamentul GDPR, atunci când prelucrăm datele cu caracter personal Noi avem calitatea de operator, iar Dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată.
2.3. Ne puteți contacta oricând la coordonatele de contact menționate mai sus în cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor de către Societate.

Capitolul II - Categorii de date prelucrate, scopurile și temeiurile prelucrării, durata de stocare, destinatarii datelor și securitatea acestora
3. Categorii de date prelucrate
3.1. Prelucrăm unele date de identificare, date de contact, cum ar fi numele și prenumele, email-ul și numărul de telefon, în măsura în care optați pentru a le furniza prin intermediul Website-ului pentru a vă putea contacta.
3.2. Prin intermediul Website-ului sunt prelucrate și unele date tehnice, cum ar fi cele referitoare la adresa IP, tipul de browser și versiunea, setările privind locația și ora, modalitatea de utilizare a Website-ului și altele asemenea, pentru a vă oferi o experiență de navigare cât mai plăcută și pentru a înțelege modalitatea în care interacționați cu Website-ul. Pentru detalii cu privire la modalitatea de prelucrare a acestor date, vă rugăm să consultați Capitolul IV - Politica privind modulele cookie.
3.3. Uneori, prelucrăm și unele date de marketing, cum ar fi preferințele Dumneavoastră pentru primirea materialelor comerciale, prin email sau telefon, și de a fi contactați în legătură cu acestea și recenziile pe care le lăsați. De asemenea, unele date de marketing pot fi colectate prin modulele cookie folosite de Website. Pentru mai multe detalii în legătură cu acest subiect, vă rugăm să consultați Capitolul IV - Politica privind modulele cookie.
3.4. Nu prelucrăm date genetice, date biometrice, date privind sănătatea sau condamnările ori date referitoare la confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenența la sindicate, originea rasială sau etnică, opiniile politice, viața sexuală sau orientarea sexuală.

4. Scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor
4.1. Prelucrăm datele în temeiul consimțământului Dumneavoastră, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale ale Societății, în temeiul încheierii și executării contractelor cu Dumneavoastră și în vederea realizării intereselor legitime ale Societății, cum sunt cele referitoare la realizarea obiectului de activitate, identificarea de noi clienți, îndeplinirea strategiei de marketing, efectuarea unor analize asupra traficului de pe Website și altele asemenea.
4.2. Prelucrăm datele de identificare și datele de contact în vederea gestionării relației pe care o aveți cu Noi. Aceste date le preluăm direct, în baza acordului pe care îl furnizați cu ocazia transmiterii datelor și sunt necesare în vederea încheierii și executării contractului dintre Noi și Dumneavoastră. În măsura în care nu doriți să ne furnizați aceste date, trebuie să aveți în vedere că este posibil să nu mai putem încheia sau executa contractul încheiat cu Dumneavoastră.
4.3. De asemenea, prelucrăm aceste date și în vederea îndeplinirii unor obligații legale aflate în sarcina noastră, cum sunt obligațiile legale referitoare din materie fiscală sau cele referitoare la ținerea contabilității și altele similare.
4.4. Datele tehnice le prelucrăm în vederea furnizării unei experiențe cât mai optime când navigați Website-ul, dar și din motive de securitate și protejarea a datelor sau pentru a înțelege modalitatea în care interacționați cu acesta, cum ar fi unele preferințe pe care le aveți, în timp ce unele date tehnice sunt prelucrate în scop de marketing. De principiu, aceste date le prelucrăm în baza acordului oferit de Dumneavoastră, dar pot fi și cazuri când le prelucrăm în vederea realizării interesului legitim al Societății, cum ar fi datele prelucrate din motive de securitate și protecție, prelucrarea fiind realizată în acest caz în vederea protejării Societății de difierite atacuri cibernetice și altele asemenea.
4.5. Datele de marketing le prelucrăm în vederea elaborării și urmării politicii comerciale a Societății și în vederea transmiterii comunicărilor comerciale, a ofertelor cu privire la Produsele Societății și pentru a vă contacta în legătură cu acestea. Aceste date le colectăm și utilizăm în baza acordului pe care ni-l furnizați.

5. Durata de stocare a datelor

5.1. De principiu, păstrăm datele colectate pe o perioadă de 5 ani sau pe perioada mai lungă, prevăzută de lege, necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care le are Societatea, cum sunt, spre exemplu, cele de arhivare a documentelor contabile și altele asemenea.

6. Securitatea datelor
6.1. Păstrăm securitatea datelor conform standardelor din industrie.
6.2. Urmărim să luăm măsurile tehnice necesare protejării securității și confidențialității datelor prelucrate, interzicând orice acces neautorizat la acestea.
 

Capitolul III - Drepturile Dumneavoastră
7. Exercitarea drepturilor
7.1. Puteți oricând să contactați Societatea în vederea exercitării drepturilor descrise în continuare, la oricare din coordonatele de contact ale Societății.

8. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate
8.1. Aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în privința Dumneavoastră și informații cu privire la:9. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate
9.1. Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte pe care la avem în privința Dumneavoastră.

10. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate
10.1. Aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor cu caracter personal pe care le avem cu privire la Dumneavoastră.
10.2. Cu toate acestea, în anumite situații nu putem da curs solicitării Dumneavoastră. Spre exemplu, nu putem proceda la ștergerea datelor în cazul în care avem obligația legală de a le păstra pentru o anumită perioadă, cum este cazul obligațiilor legale care ne impun să păstrăm datele pentru perioada prevăzută de lege, din rațiuni fiscale și de contabilitate.

11. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal
11.1. Puteți obține restricționarea prelucrării datelor în cazurile descrise în art. 18 din Regulamentul GDPR.

12. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal
12.1. Aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor în situațiile descrise de art. 21 din Regulamentul GDPR.

13. Dreptul de a porta datele cu caracter personal prelucrate
13.1. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și le avem în privința Dumneavoastră, în condițiile descrie de art. 20 din Regulamentul GDPR.

14. Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
14.1. În orice moment, aveți dreptul de a vă modifica sau retrage consimțământul/acordul cu privire la prelucrarea datelor pe care ni le-ați furnizat.
14.2. Trebuie să aveți în vedere că în acest caz este posibil să nu mai putem derula relațiile comerciale cu Dumneavoastră. Totodată, trebuie să aveți în considerare și faptul că, în urma modificării sau retragerii consimțământului acordat, este posibil ca acest lucru să nu afecteze prelucrările de date efectuate anterior sau să nu determine ștergerea anumitor date pentru care Societatea are o obligație legală de prelucrare sau un interes legitim în păstrarea acestora.

15. Dreptul de a depune o plângere în fața autorității naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.
15.1. Aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, 010336, București, România, website: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro
15.2. Fără a vă afecta într-un fel acest drept, dacă aveți orice neclaritate sau sesizare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate, ne-o puteți adresa la coordonatele prevăzute pentru contact, iar Noi vom face tot posibilul să lămurim orice aspect.

Capitolul IV - Politica privind modulele cookie
16. Despre cookie-uri
16.1 Pentru funcționarea normal a Website-ului sunt folosite anumite module cookie. Acestea sunt plasate în mod automat pe dispozitivul de pe care utilizatorii accesează Website-ul. Prin intermediul acestor module cookie pot fi colectate unele date cu caracter personal.
16.2 Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către website-uri pentru a face utilizarea lor mai eficientă. Legea prevede că pot fi stocate anumite cookie-uri pe dispozitivele de pe care sunt accesate website-urile, în cazul în care aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru operarea website-urilor în cauză. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri este necesar consimțământul utilizatorului.
 

17. Tipuri de cookie-uri
17.1 În funcție de rolul lor, cookie-urile pot fi clasificate în 4 categorii, respectiv:

18. Cookie-urile folosite de Website
În cadrul acestui site sunt folosite mai multe categorii din cele enumerate mai sus. Pentru o înțelegere mai bună a acestor tipuri de date, consultați următoarele explicații:
• Cookie de sesiune reprezintă acele tipuri de date digitale care sunt active doar atâta timp cât dumneavoastră folosiți pagina web;
• Cookie permanent reprezintă acele tipuri de date digitale care sunt stocate în dispozitivul dumneavoastră până în momentul ștergerii manuale din setările browserului;
• Cookie esențial reprezintă acele tipuri de date digitale care garantează funcționarea site-ului;
• Cookie de performanță reprezintă acele tipuri de date digitale care furnizează informațtii și statistici despre performanța site-ului, ca de exemplu: numărul vizitelor zilnice sau unice, sursele de trafic, s.a.m.d.;
• Cookie de funcționalitate reprezintă acele tipuri de date digitale care memorează setările utilizatorului pe care acesta le face în ceea ce privește pagina web (de exemplu limba de afișare sau dimensiunea fontului) și au ca scop oferirea de exeriențe cât mai personalizate;
• Cookie de targetare reprezintă acele tipuri de date digitale care sunt folosite în vederea oferirii de publicitate preferențială sau în cazul legăturilor cu anumite platforme de tip social. Este bine de știut că, în cazul dezactivării sau a refuzării acestui tip de cookie nu blocați publicitatea la nivelul site-ului și doar blocați furnizarea de publicitate care ține cont de preferintele și interesele dumneavoastră. 
     Cu excepția cookie-urilor din categoria celor necesare, a căror utilizare este permisă de lege fără a fi necesară obținerea unui acord din partea Dumneavoastră, celelalte cookie-uri sunt folosite numai în măsura în care Dumneavoastră vă exprimați acordul în acest sens.

19. Drepturile utilizatorilor în legătură cu datele colectate prin intermediul cookie-urilor
19.1 În conformitate cu reglementările în vigoare, în măsura în care sunt colectate anumite date cu caracter personal de la utilizatori, prin intermediul modulelor cookie, aceștia beneficiază de următoarele drepturi:19.2 Detalierea acestor drepturi este prevăzută în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), disponibil aici.
19.3 Totuși, datele prelucrate de Website nu necesită și nu permit identificarea utilizatorilor, motiv pentru care cererile întemeiate pe drepturile menționate mai sus pot rămâne nesoluționate.
19.4 În măsura în care doriți mai multe informații cu privire la modulele cookie, puteți adresa o solicitare în acest sens la coordonatele menționate mai sus, la începutul politicii.

Capitolul V - Alte aspecte
20. Din când în când, vom proceda la revizuirea Politicii de Confidențialitate. În acest sens, vă rugăm să o consultați de fiecare dată când considerați necesar, iar dacă modificările efectuate vă prejudiciază în vreun fel, să ne informați pentru a discuta această situație.
21. Orice întrebări pe care le aveți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate le puteți adresa la: office@simplepraxis.ro sau la numărul de telefon: +4 0757095040.
22. Această Politica de confidențialitate a fost actualizată la data de 14.03.2023.